Chcesz nas widzieć na Billboardach w całej Polsce?

Wszystkie darowizny, które wpłyną na konto Fundacji Promocji Karmienia Piersią z adnotacją w tytule przelewu

,,Darowizna na billboardy”

zostaną przeznaczone na realizację ogólnopolskiej kampanii outoodorwej, upowszechniającej wiedzę na temat karmienia piersią!

Numer konta: 37 1750 0012 0000 0000 3190 9139

Scroll Up