Wsparcia w karmieniu piersią można szukać u Promotorów Karmienia Piersią, porad laktacyjnych udzielają Konsultanci Laktacyjni i Certyfikowani Doradcy Laktacyjni.

Wsparcie w karmieniu piersią jest bardzo ważne. Istotne jest wsparcie nie tylko medyczne, ale i pozamedyczne, wsparcie w rodzinie oraz w środowisku, które otacza matkę i dziecko. Większość problemów z karmieniem piersią można rozwiązać, uzyskując poradę laktacyjną u Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego, Doradcy Laktacyjnego. Są to osoby posiadające medyczne wykształcenie, które ukończyły specjalistyczne kursy i posiadają poszerzoną wiedzę na temat laktacji i rozwiązywania problemów laktacyjnych. Promotor Karmienia Piersią może udzielić niemedycznego wsparcia w karmieniu piersią, prowadzić działania edukacyjne i propagujące wiedzę na temat karmienia naturalnego. Może także wesprzeć rodziców w spotkaniach „jeden na jeden”, w warsztatach grupowych, poprzez spotkania w grupach oraz przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Rodzice mogą także spotykać się na cyklicznych grupach wsparcia Mlekoteka oraz La Leche League w Polsce.

Ani medyczne, ani pozamedyczne wsparcie laktacyjne nie jest refundowane i tylko w nielicznych punktach taka pomoc jest darmowa.

ŹRÓDŁA

Scroll Up