Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie wyłącznie piersią do końca 6. miesiąca życia dziecka i kontynuowanie karmienia piersią przy jednoczesnym wprowadzaniu produktów uzupełniających do 2. roku życia dziecka i dłużej.

Karmienie piersią jest normą biologiczną dla gatunku ludzkiego. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie wyłącznie piersią do końca 6. miesiąca życia dziecka i kontynuowanie karmienia piersią przy jednoczesnym wprowadzaniu produktów uzupełniających do 2. roku życia dziecka i dłużej, a później tak długo, jak chcą tego mama i dziecko.

Jednocześnie wszystkie organizacje promujące zdrowie i zajmujące się żywieniem dzieci podkreślają, że nie istnieje górna granica karmienia piersią, po której korzyści z karmienia piersią stają się nieistotne lub karmienie może przynosić szkody zdrowotne, emocjonalne czy społeczne dla dziecka lub matki.

ŹRÓDŁA

Scroll Up